โปรแกรมบัญชีกับระบบรายงานอัจฉริยะ

เป็นเครื่องมือที่ดึงข้อมูลจากโปรแกรม Smile Account Charming มาวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ โดยสามารถจัดรูปแบบได้หลากหลายรูปแบบ และวิเคราะห์ได้หลายมุมมองแล้วแต่จะเลือก ในรูปแบบของ pivot และ matrix report ที่สำคัญแม้ไม่รู้ SQL Query ก็สร้างได้