โปรแกรมบัญชีกับการตรวจสอบเส้นทางเอกสาร

เป็นการตรวจสอบเส้นทางเอกสาร ตั้งแต่เอกสารต้นทางไปจนถึงเอกสารปลายทาง เช่นตั้งแต่ใบเสนอราคา ไปจนถึงรับชำระหนี้และเช็ครับ เป็นต้น จากรูปตัวอย่าง โปรแกรมจะแสดงให้เห็นการดูเส้นทางเอกสาร ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงรับชำระหนี้พร้อมเช็ครับเลย โดยใบเสนอราคา สามารถดึงไปบันทึกจอง,บันทึกสั่งขาย หรือบันทึกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ได้ ต่อไปก็ดูต่อว่าใบจองหรือใบสั่งขาย

จากรูปตัวอย่าง โปรแกรมจะแสดงให้เห็นการดูเส้นทางเอกสาร ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงรับชำระหนี้พร้อมเช็ครับเลย โดยใบเสนอราคา สามารถดึงไปบันทึกจอง,บันทึกสั่งขาย หรือบันทึกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ได้ ต่อไปก็ดูต่อว่าใบจองหรือใบสั่งขาย ได้ถูกอ้างอิงไปบันทึกใบส่งของ/ ใบกำกับภาษีหรือยัง ต่อไปก็ดูว่าใบส่งของ/ใบกำกับภาษีได้มีการอ้างอิงไป รับคืนสินค้า/ลดหนี้ หรือ มีการอ้างอิงไปเพิ่มหนี้หรือไม่ ต่อไปก็ดูว่า ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี,ใบรับคืนสินค้าหรือใบเพิ่มหนี้ ได้มีการวางบิล ให้กับลูกค้าหรือยัง จากนั้นก็ดูว่าลูกค้ามาจ่ายชำระหนี้หรือยัง แล้วถ้าจ่าย เป็นเช็คละก็ดูต่อไปว่าเช็ครับตอนนี้ผ่านหรือยัง จะเห็นได้ว่าผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบเส้นทาง ของเอกสารใบเสนอราคาตั้งแต่การบันทึก รายการไปจนถึงการจ่ายชำระหนี้ ซึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบ Audit จะทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่ามี ข้อผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน ในขั้นตอนไหนบ้างหรือถ้าเป็นการตรวจสอบสถานะของเอกสารก็สามารถทำได้เช่นกัน