ระบบกราฟในโปรแกรมบัญชี Smile Account

รายละเอียดย่อย

โปรแกรมบัญชี Smile Account ได้เน้นให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลทีมีในระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆได้ทันทีทั้งระบบกราฟและรายงาน โดยสามารถเพิ่มเติมได้เองทั้งกราฟและรายงาน โดยสามารถแสดงได้ทั้งแบบกราฟเดี่ยวและกราฟเปรียบเทียบเป็นกลุ่ม เมื่อได้กราฟแล้วก็สามารถพิมพ์ออกเป็นรายงานหรือส่งออกไปยัง MS.Word,MS.Excel เพื่อใช้งานต่อได้ นอกจากกราฟต่างๆที่โปรแกรมมีให้อย่างมากมายแล้ว ผู้ใช้งานก็สามารถที่จะสร้างกราฟเพิ่มเติมได้เอง เพียงแต่ Query เป็นเท่านั้นเอง (บริษัทเปิดสอนการสร้างกราฟให้)