ความคุ้มค่าในการลงทุนกับ Smile Account

การใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขา

ในความต้องการที่จะให้ระบบบริหารข้อมูลของทุกสาขารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่จะสามารถควบคุม และตรวจสอบสถานะต่างๆทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันที โปรแกรมบัญชี Smile Account คือคำตอบของทั้งหมด เราได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรวดเร็ว ความปลอดภัย โดยการออนไลน์เป็นการออนไลน์ผ่านตัวโปรแกรมเอง โดยไม่ผ่านการควบคุมจากโปรแกรม อื่นๆ เข่น (TeamViewer ,Remote Control,หรืออื่นๆ ทำให้โปรแกรม Smile Account มีความรวดเร็วกว่า สะดวกมากกว่า บริหารจัดการได้ง่ายกว่า) การเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อผ่าน port 80 หรือ port อื่น ด้วย Protocal http การตั้งเครื่อง Server ก็สามารถตั้งไว้ที่สำนักงานใหญ่หรือที่ Hosting ก็สามารถทำได้ เช่นกัน

การพัฒนาโปรแกรม

ในความต้องการที่จะให้ระบบบริหารข้อมูลของทุกสาขารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่จะสามารถควบคุม และตรวจสอบสถานะต่างๆทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันที โปรแกรมบัญชี Smile Account คือคำตอบของทั้งหมด เราได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรวดเร็ว ความปลอดภัย โดยการออนไลน์เป็นการออนไลน์ผ่านตัวโปรแกรมเอง โดยไม่ผ่านการควบคุมจากโปรแกรม อื่นๆ เข่น (TeamViewer ,Remote Control,หรืออื่นๆ ทำให้โปรแกรม Smile Account มีความรวดเร็วกว่า สะดวกมากกว่า บริหารจัดการได้ง่ายกว่า) การเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อผ่าน port 80 หรือ port อื่น ด้วย Protocal http การตั้งเครื่อง Server ก็สามารถตั้งไว้ที่สำนักงานใหญ่หรือที่ Hosting ก็สามารถทำได้ เช่นกัน

ความปลอดภัย

ในความต้องการที่จะให้ระบบบริหารข้อมูลของทุกสาขารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่จะสามารถควบคุม และตรวจสอบสถานะต่างๆทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันที โปรแกรมบัญชี Smile Account คือคำตอบของทั้งหมด เราได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรวดเร็ว ความปลอดภัย โดยการออนไลน์เป็นการออนไลน์ผ่านตัวโปรแกรมเอง โดยไม่ผ่านการควบคุมจากโปรแกรม อื่นๆ เข่น (TeamViewer ,Remote Control,หรืออื่นๆ ทำให้โปรแกรม Smile Account มีความรวดเร็วกว่า สะดวกมากกว่า บริหารจัดการได้ง่ายกว่า) การเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อผ่าน port 80 หรือ port อื่น ด้วย Protocal http การตั้งเครื่อง Server ก็สามารถตั้งไว้ที่สำนักงานใหญ่หรือที่ Hosting ก็สามารถทำได้ เช่นกัน